Araby familjecenter - mötesplats för barn och föräldrar

Araby familjecenter är en mötesplats för barn, föräldrar och blivande föräldrar. Här finns öppen förskola, förebyggande socialtjänst, barnmorskemottagning och barnhälsovård samlade i samma hus.

Vi har tystnadsplikt vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående.

Vi finns här

Araby Familjecenter ligger på Höstvägen 10 B.


Öppna förskolan

Du som har barn mellan 0-5 år är välkommen till oss tillsammans med ditt barn.

Öppna förskolan är en pedagogisk och social verksamhet. Hos oss träffar du andra
föräldrar och barn i en förskolelik miljö där lek, sång och skapande aktiviteter
blandas. Här finns möjlighet att skapa nya kontakter och goda relationer i en
kulturberikande miljö. Vi har även kurser i spädbarnsmassage och
föräldrautbildningar i grupp.

Följ oss på Instagram för information om öppettider och aktiviteter: @oppnaforskolan_nallen_vaxjo

Telefon: 0470-434 53


Råd och stöd i ditt föräldraskap

Om du som förälder har frågor kring ditt barn eller föräldraskap kan du vända dig
direkt till oss. Vi arbetar på uppdrag av ditt barn och dig och vänder oss till familjer
med barn i åldern 0-5 år.

Vi arbetar rådgivande och förebyggande och har, precis som du, målet att ditt barn
ska må bra.

Telefon: 0470-415 25  och 0470-435 21

Under rubriken Familjebehandling och rådgivning kan du läsa mer om vilket stöd det finns för barn och familjer.

Svenska för dig som är föräldraledig

Svenska språket underlättar för att bli en del av det svenska samhället. Vill du träna
på att prata svenska?

Kom till oss på Familjecenter, Höstvägen 10 B.

Du får ta med barn i åldern 0-2 år. Det finns personal som kan hjälpa till med ditt barn

När?

Tisdagar klockan 10.00-12.00

Föräldrautbildningar på Araby Familjecenter

Vill du träffa andra föräldrar och samtidigt lära dig något nytt? Anmäl dig till någon av våra föräldrautbildningar på Araby Familjecenter.

Alla Barn i Centrum är ett föräldrastödsprogram som sätter relationen mellan barn och förälder i centrum. För alla föräldrar med barn 3–12 år.

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Trygghetscirkelns föräldraskap är ett föräldrastödsprogram om trygghet och samspel. För alla blivande föräldrar och föräldrar till barn i förskoleåldern.

Mer information om föräldrautbildningar.

På Familjecenter finns också verksamheter som drivs av Region Kronoberg

Barnmorskemottagning

Telefon: 0470-58 76 65

Barnmorskemottagningen erbjuder

  • Graviditetskontroller
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Föräldragrupper

Mer information finns på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Barnhälsovård

Telefon: 0470-58 69 09

Barnhälsovården erbjuder

  • Förebyggande hälsovård enligt nationellt barnhälsovårdprogram
  • Föräldragrupper

Mer information finns på Region Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024