Våldsutsatt

Att vara utsatt för våld i nära relation kan vara att du känner dig rädd eller otrygg med din partner och upplever att dina handlingar kontrolleras och kritiseras. Våldet kan vara pågående i nuvarande relation eller i tidigare relationer.

Med partnervåld menas handlingar av olika typ, till exempel fysiskt våld som sparkar och slag, psykisk misshandel i form av hot och förödmjukelse samt sexuella våldshandlingar såsom oönskad beröring och påtvingat samlag. Som våld räknas också handlingar av psykisk och kontrollerande karaktär, som att isolera en person från familj och vänner eller att begränsa tillgång till information eller pengar.

Familjefrid Kronoberg kan erbjuda dig individuella samtal. Samtalen utgår ifrån och fokuserar på dig och det våld du har upplevt. Genom aktivt lyssnande hjälper vi dig att beskriva dina problem och sätta ord på dina specifika behov av stöd och hjälp. Du får möjlighet att bearbeta dina upplevelser av våld i nära relationer och se på vilka konsekvenser det har medfört för dig och din familj. Du lotsas successivt igenom din förändringsprocess av en behandlare.

Att bearbeta våldet innebär att du:

  • får sätta ord på våldet
  • får hjälp att förstå känslor, reaktioner och strategier
  • blir fri från känslomässiga/traumatiska band
  • acceptera känslor, hitta sätt att uttrycka och prata om dem
  • får bearbeta skuld- och skamkänslor
  • återtar kontroll och självbestämmande
  • stärker din självbild
Senast uppdaterad: 23 februari 2024