Familjefrid Kronoberg

Familjefrid Kronoberg erbjuder stöd till vuxna, ungdomar och barn som drabbats av eller själva utövar våld i en nära relation. Vi finns till för alla i Kronobergs län.

Med anledning av hög belastning på Familjefrid Kronoberg och lägre bemanning har vi en väntelista till oss. Du som söker vår hjälp kommer att få information om detta och vilket annat stöd som finns i avvaktan på att få träffa en behandlare hos oss.

Vi finns till för dig som är från fyra år och uppåt. Hos oss får du träffa behandlare som är specialiserade på området våld i nära relationer.

Vi kan erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet. Vi för inga journaler om inte det är ett biståndsärende via socialtjänsten. Vi har tystnadsplikt. Det kostar inget att komma till oss. Vi finns i Växjö och i Ljungby men har du inte möjlighet att komma till oss så kan vi träffas digitalt via Teams eller per telefon.

Under pandemin ställde vi om till att möta alla vuxna klienter digitalt vilket visar sig fungera mycket bra. Däför erbjuder vi även nu digitala alternativet till samtal är nutöver våra fysiska samtal. Vår stödtelefon är inte bemannad hela tiden men telefonsvararen lyssnas av löpande och vi ringer upp så snart vi kan. Lämna namn och telefonnummer du vill bli uppringd på.

Om vi känner oro för ett barn är vi skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.

Vår verksamhet finansieras av Region Kronoberg tillsammans med länets åtta kommuner.

Är din situation akut? Behöver du skydd?

Socialtjänsten i din kommun kan hjälpa dig.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 juli 2024