Påverka - säg vad du tycker

Alla som bor i Växjö kommun
ska kunna påverka
genom att säga vad de tycker.
Det kallas för demokrati.

När politiker har möte för att bestämma saker
då kan du vara med och lyssna.
En gång i månaden
träffas alla politiker i kommunen.
Det mötet kallas för kommunfullmäktige.

På mötet finns något som kallas allmänhetens frågestund.
Då får vem som helst ställa frågor till politikerna.

Om du vill att politikerna ska bestämma något,
så kan du skriva ett brev till politikerna.
I brevet kan du berätta vad du vill
att politikerna ska bestämma om.

Brevet skickar du till kommunen.
Politikerna och de som jobbar på kommunen
funderar på om ditt förslag är bra. 
Sedan gör de kanske som du tycker. 

Om du vill berätta för Växjö kommuns politiker vad du tycker
så kan du skicka e-post, ringa eller skriva.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023