Adoption

Att adoptera ett barn innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn. En adoption kan inte upphöra att gälla.

Oavsett om du är gift eller ensamstående kan du ansöka om att adoptera. Kontakta familjerätten för ett första informationssamtal.

Föräldrautbildning

Efter informationssamtalet ska du utbilda dig för att få kunskap om adopterade barn och deras behov, hur det är att vara adoptivförälder och hur det är att vara adoptivbarn. Utbildningen ger också kunskap om vilka regler som gäller, hur en adoption går till och vilken hjälp som finns om det skulle bli några problem efter adoptionen.

Så går en adoption till

När utbildningen är klar skickar du in din ansökan. Därefter utreder familjerätten om du är lämplig som adoptivförälder. Utredningen innehåller uppgifter om dina personliga egenskaper, sociala förhållanden, nätverk och hälsa.

Under utredningen kommer personal från familjerätten att träffa dig för intervjuer, göra hembesök och träffa dina närmaste släktingar och vänner. Utifrån familjerättens utredning beslutar nämnden för arbete och välfärd om du ska få adoptera.

Som adoptivförälder presenteras du för myndigheterna i barnets hemland som ansvarar för att välja familj till barnet. När du har adopterat ditt barn har familjerätten ett ansvar att följa upp hur det fungerar och rapportera till berörd myndighet i barnets ursprungsland.

Familjerätten i Växjö kommun är också till för dig som bor i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommun då det gäller frågor om fastställande av föräldraskap, adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge för separerade föräldrar.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 5 juli 2024