Ungdom

Är våldet en del av din vardag? Känner du ett behov av att prata med någon om dina upplevelser? Vi finns till för dig!

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem och de som ska ta hand om dig får inte hota, kalla dig saker eller slå dig. Det är alltid den som utsätter som är ansvarig för våldet!

Att uppleva att en närstående blir utsatt för våld i hemmet av den andre föräldern eller annan närstående är både otäckt och skrämmande. Hemmet blir inte den trygga plats det ska vara för ett barn. Många vuxna tror att barnen inte har sett eller hört något av det som hänt hemma. För oss berättar många att de har sett och hört mycket mer än vad de vuxna förstår.

Är du själv i en relation och utsatt?

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller digitalt. Exempel på psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv. Det kan också handla om fysiskt våld som slag eller sparkar, eller att gå över någons sexuella gränser eller att hota att sprida privata foton eller filmer i sociala medier. Våldet och situationerna kan se ut på många olika sätt. Nästan alltid finns någon form av psykiskt våld med i bilden.

Vem som helst kan hamna i ett förhållande där man blir utsatt för våld. En relation där någon får dig att må dåligt är inte bra. Då kan vara skönt att få hjälp för att bearbeta och förstå dina upplevelser.

Senast uppdaterad: 23 februari 2024